Project Description

Cílem psychoterapie je, aby se vám žilo lépe. Pomáhá zvládat náročné životní situace a hledat cesty, kudy dál. Terapeutický proces vede především ke změně myšlení, posilování důvěry v sebe sama, rozvíjení zdrojů a odvaze dělat kroky k tomu, co je pro nás skutečně důležité.

Každý si neseme naučené vzorce myšlení, chování a řešení situací, o které se opíráme v každodenním životě. Jestli si čtete tyto řádky, tak jste nejspíš v situaci, na kterou jsou vaše obvyklé způsoby řešení krátké. Když se nám toto v životě stane, cítíme se jako v pasti. Nedaří se nám z toho dostat ven. Psychoterapie je právě pro ty chvíle, kdy nám to v životě skřípe a nevíme kudy kam.

Pojďme společně pracovat na tom, aby vám mohlo být lépe.

  OTVÍRACÍ HODINY

Úterý 12:00-17:00
… od června 2021 opět od pondělka do pátku.

Pro koho je psychoterapie vhodná?

 • Pro ty, komu to v životě nějak skřípe.

 • Pro ty, kdo by chtěli do života víc pohody a radosti.

 • Pro ty, kdo prochází těžkým životním obdobím.

 • Pro ty, kdo by chtěli víc sebedůvěry.

 • Pro ty, koho trápí vracející se nepříjemné myšlenky a emoce.

JAK PRACUJI

Pro každého terapeuta je v terapii důležité něco trochu jiného. Tyto hodnoty pak určují, jakým způsobem vede terapii a jak přistupuje ke klientům. Zajímá vás, co můžete čekat ode mě?

Dělám maximum pro to, aby moje terapeutická práce byla:

VĚDECKY PODLOŽENÁ

 • Používám nástroje, které byly ověřeny stovkami zahraničních výzkumů.
 • Čas od času sleduji nové výzkumy v zahraničních odborných databázích.

 • Nadále se vzdělávám u českých i zahraničních učitelů psychoterapie.
 • Když terapie uvázne na mrtvém bodě, konzultuji práci s odborným supervizorem. Díky tomu pak do sezení přináším novou inspiraci a cesty, kudy dál.

PŘINÁŠEJÍCÍ ZMĚNY

 • Pomohu vám zjistit, co je pro vás skutečně důležité, a prozkoumat, co vám v tom brání a co naopak pomáhá.
 • V průběhu terapie přivádím vaši pozornost ke změnám, ke kterým u vás dochází, a společně mapujeme, co se posouvá a co ne. Díky tomu vím, jestli jdeme užitečným směrem, anebo jestli je potřeba něco jiného.

POSILUJÍCÍ

 • Stavíme na tom, co už umíte a co vám někdy fungovalo. Podporuji vás v rozvíjení vašich zdrojů a kompetencí.
 • Vy jste expert na sebe a svůj život. Já jsem expert na vedení užitečného rozhovoru. V terapii jsme partneři pracující na společném cíli: Aby vám bylo lépe.
 • Pomáhám vám najít sílu a odvahu postavit se nepříjemným emocím a myšlenkám, které vám brání žít život tak, jak byste chtěli.

… A OD SRDCE

 • Záleží mi na tom, aby vám bylo lépe. A to i když se vůbec neznáme. Nevím proč. Prostě to tak mám.
 • Někdy do terapie vnáším vlídné uvolnění a hravost; jsou chvíle, kdy to hodně pomáhá. Jindy zase pomáhá, když jsem vážná a empatická. Přináším tam zkrátka kus sebe tak, aby vám to bylo užitečné.
 • Vytvářím bezpečný prostor, ve kterém můžete uvolněně prozkoumávat nové způsoby chování a myšlení.

Proces terapie ve zkratce

Chci se objednat